Miško atliekos biokurui: kaip paspartinti jų ruošimą?

2015-05-06 14:14   Peržiūros : 1345   Spausdinti


Nors miško kirtimo atliekos norintiems jas išsivežti parduodamos už simbolinę kainą, jų išvežimas ir paruošimas kurui - imlus darbui ir laikui,  brangus procesas. Ar efektyvi technika galėtų paspartinti miško kirtimų atliekų panaudojimą biokurui?

Biokuro tendencija

Energijos išteklių biržos "Baltpool" įkūrimas lėmė, kad šios kuro rūšies gamyba tampa vis aktualesnė tiek urėdijoms, tiek ūkininkams, tiek miškų savininkams bei kuro gamybos įmonėms. 2014 metais šilumos gamintojai iš „Baltpool" privalėjo nupirkti 10 proc. biokuro, 2015 metais - 30 proc., o ateityje - ne mažiau kaip pusę. Lietuva siekia, kad 2020-2025 metais biokuras sudarytų ne mažiau kaip 65-70 proc. šilumos tiekimo įmonėse naudojamo kuro. Matyt, šie skaičiai bus gerokai viršyti, nes biokuro sandorių ir gamintojų skaičius didėja. „Baltpool" duomenimis, per 2014 -us metus biržoje sudaryta sandorių net už 42 mln. Lt, 11 kartų daugiau nei 2013 m., kai apyvarta siekė 3,6 mln. Lt. 2014 metų pabaigoje biržoje buvo užregistruoti 167 dalyviai: 123 biokuro tiekėjai, 44 šilumos gamintojai.

Medienos biokuro žaliava gali būti pagrindinio kirtimo atliekos ir malkinė mediena bei atliekos iš pagrindinių, ugdymo bei sanitarinių kirtimų.

Miško atliekos

Miško kirtimo atliekos - tai kelmų antžeminė dalis, nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, stiebai smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 6 cm ir mažesni, viršūnės, žievė, šakos, trako medžių ir krūmų stiebai. Jų kiekiai sudaro apie 2,6 mln. kub.m per metus. Galimi panaudoti miško kirtimo atliekų ištekliai yra apie 1,0 mln.kub.m.

Pagrindiniai miško biokuro didinimo rezervai yra miško kirtimų atliekų ir jaunuolynų ugdymo, energetinių želdinių, mažaverčių medynų (visų pirma baltalksnynų) bei krūmų kirtimas ir surinkimas. Mokslininkai yra sudarę matematinius skiedrų ruošos savikainos skaičiavimo modelius. Skiedrų ruošimas jaunuolynuose dažniausiai yra nuostolingas.

Plynuose kirtimuose ekonominiu požiūriu tinkamos skiedrų ruošimui yra didelė dalis kirtaviečių. Biokuro gamybos ir transportavimo sąnaudų tyrimo analizė buvo pateikta agrozinios.lt publikuotame straipsnyje Biokuras iš miško atliekų - brangiausias jo surinkimas

Analizė parodė, kad svarbiausi veiksniai, lemiantys biomasės panaudojimą biokuro gamybai, yra biomasės ištraukimo iš miškų atstumas, 1 ha plote susidarančių atliekų tūris ir biokuro transportavimo į katilines atstumas, nuo kurio priklauso kuro sąnaudos. Nurodyto straipsnio autoriai  apskaičiavo potencialius medienos biomasės išteklius (tūkst. kub.m/metus) atskirose Lietuvos savivaldybėse.

Miško technikos gamintojai nei atstumų, nei biomasės išteklių bei jų atliekų kiekio negali nulemti, bet jie gali pasiūlyti efektyvią ir nedaug kuro naudojančią miško techniką, kuri nemažu mastu lemia biokuro iš miško kirtimo atliekų gamybos atsipirkimą. Technika nėra pigi, bet esant biokuro paklausos didėjimo perspektyvai, urėdijos, miškų savininkai tokios technikos įsigijimui gali kooperuotis.

Tad kokia technika reikalinga miško atliekoms surinkti ir išvežti, kokie jos techniniai parametrai ir našumas?

Pagrindinė technika biokuro ruošimui iš miško kirtimo atliekų yra medžių kamienų pjovimo galvos (angl. Harvesters), medkirtės ir medvežės.

Medžių pjovimo galvutės

Medžių pjovimo galvutės naudojamos nestorų medelių, krūmų pjovimo, genėjimo ir krovimo darbams. Nedidelio skersmens medžiai yra nupjaunami pjūklu ir nugenėti arba nenugenėti kraunami ant žemės (miško paklotės) arba į priekabą.

Svarbiausi medžių pjovimo galvučių techniniai parametrai yra maksimalus galimas pjaunamo medžio kamieno storis, griebtuvų atsidarymo diapazonas, ritinėlių traukos jėga.

Ponsse pjovimo galvos gali kirsti iki 53, 60 ir 73 cm  skersmens medžius, šakų genėjimo greitis - 5m per sekundę.
Ponsse pjovimo galvutės gali kirsti iki 90 cm  skersmens medžius, šakų genėjimo greitis - apie 5 m per sekundę.

Surenka keletą medžių kamienų

Miško technikos gamintojai, atsižvelgdami į praktinius biokuro paruošėjų poreikius, siūlo medžių pjovimo galvutes, kuriose yra įdiegę inovacijas, padedančias greičiau dirbti ir surinkti daugiau miško bei kirtimo atliekų. Pirmiausia tai galvutės, sugriebiančios keletą stiebų.

Suomijos miško technikos gamintoja „Ponsse" gamina universalias arba multifunkcines medžių pjovimo galvutes, gebančiais nupjauti keletą kamienų: sugriebus vieną kamieną jis nupjaunamas, padavimo velenai jį laiko galvutėje, kol griebtuvai nesugriebia ir nenupjauna kito. Po to velenai atsidaro, vėl užgriebia naują kamieną ir taip surenkamas nestorų kamienų ryšulys, jei reikia, kamienai praleidžiami per galvutę šakoms nugenėti. Su tokia galvute galima nupjauti ir apgenėti keletą medelių iš karto. Tai, be abejonės, gerokai paspartina darbą, vienu metu galima pjauti daugiau medžių, tinkamų ir medienos, ir biokuro pramonei. Šiuo metu daugelis "Ponsse" medžių pjovimo galvučių pritaikytos keletui kamienų pjauti.

Pjaunant skirtingo storio kamienus ir juos genint, jokie konstrukciniai pakeitimai galvutėje nereikalingi. Galvutės griebtuvų atsidarymo plotis bei peiliai valdomi mygtukų paspaudimais. Jeigu, pavyzdžiui, reikia surinkti nugenėtus kamienus, jie sparčiai surenkami ir keliami naujoviškų lanksčių genėjimo peilių ir velenų pagalba.

Universali multifunkcinė medžių kirtimo galva Ponsse Fox H6.

Universali multifunkcinė medžių pjovimo galvutė Ponsse H6.

Kompleksinis sprendimas medienos ir biokuro ruošimui

Ponsse medvežės turi konstrukcinių patobulinimų, dėl kurių darbas įvairiose salygose ir įvairaus sudėtingumo reljefuose gerokai našesnis ir spartesnis.

Savikrovė medkirtė-medvežė Ponsse Dual su priekaba ir manipuliatoriumi geba kirsti bei valyti ir pjaustyti iki vidutinio skersmens medžius. Mašina per keletą minučių iš medkirtės gali būti transformuojama į medvežę ir atvirkščiai. Universali technika leidžia nemažai sutaupyti.

Ponsse medkirtės matuoja medienos kubatūrą, gali būti su svarstyklėmis, praplatinama krovimo aikštele.

Jeigu vežamas didelis kiekis nenugenėtų medžių, arba, jei Ponsse medvežės naudojamos dideliam kiekiui šakų pervežti, yra galimybė didinti priekabos plotą. Tai gerokai padidina transportuojamos medienos kiekį, paspartina pervežimą, taupo kurą.  Ruošiant medieną biokurui, labai svarbu, kad transportavimo išlaidos būtų kuo mažesnės.

Ponsse 10w priekaba-manipuliatorius turi papildomą fiksuotą ašį, o Ponsse Elk ir Ponsse Buffalo modeliuose yra hidrauliškai valdoma ašis.
Ponsse 10w medkirtė-medvežė gali dirbti šlapiose biržėse.

Populiariausios "Ponsse" medkirtės yra Ponsse BeaverPonsse Fox, aštuonratė Ergo, kuri pasižymi dideliu stabilumu ir mažu slėgiu į gruntą.

Kirtavietėse susidariusių atliekų surinkimas ir ištraukimas iki smulkinimo aikštelių

Surinkti atliekas miške įmanoma, jei per jas nebuvo važinėjama, jei jos rankiniu ar mechaniniu būdu yra sukrautos į krūvas, kurios nesunkiai pasiekiamos nuo valksmų.

Nors miško kirtimo atliekos gali būti smulkinamos į skiedras ir kirtavietėje, tačiau dažniausiai tai nėra itin patogi vieta tokiam darbui. Todėl jos smulkinamos išvežtos į kelkraštį, aukštelėje, proskynoje arba vežamos į sandėlius, aikštelės prie katilinių. Tokiu atveju galima panaudoti didesnius ir  galingesnius smulkintuvus.

Suomijoje ir Švedijoje miško kirtimo atliekos dažniausiai smulkinamos pakelės aikštelėse. Šiuo atveju labai naudinga medvežė, turinti didesnę pakrovimo aikštelę. Kirtimo atliekos paprastai uždengtos paliekamos žiemoti, o smulkinamos kitą sezoną atsigabenus kilnojamą smulkintuvą.

Storesniems rąstams pakrauti naudojami rąstų krovimo griebtuvai, o plonesniems ir miško kirtimo atliekoms geriausiai tinka bei didesnis efektas ir greitesnis darbas būna naudojant specializuotus miško kirtimo atliekų krovimo griebtuvus. Specializuoti atliekų krovimo griebtuvai švariau sugriebia atliekas, iki minimumo sumažinimas jų užterštumas akmenimis ir kitomis priemaišomis, darbas daug greitesnis.

Atliekoms pakrauti ir ištraukti naudojamo transporto slėgis į grunto kv. centimetrą turi būti kuo mažesnis, kad nesuspaustų miško paklotės. Atliekų išvežimui naudojamos paprastos medvežės arba dešimtratė medvežė, kurios pasižymi ypač mažu slėgiu į kvadratinį centimetrą.

Dešimratė Ponsse 10w priekaba-manipuliatorius

Dešimratė medvežė Ponsse 10W.

Šakų smulkinimo vietos ir galima logistika

Pagal daugelyje ES šalių galiojančius standartus, leistinas sunkvežimių svoris yra 40 t, o ilgis – 18,35 m. Todėl neapdorotų kirtimo atliekų gabenimas dažnai nėra ekonomiškai priimtinas. Naujas technologinis kirtimo atliekų gabenimo sprendimas – masės presavimas prieš gabenimą Platforma kirtimo atliekų presui paprastai būna medvežė, todėl atliekas pakuoti į ryšulius galima tiesiog kirtavietėje. Lyginant su kitomis technologijomis, ši turi nemažai privalumų:

  • šakų ryšulių gabenimui galima panaudoti esamas medvežes ir miško traktorius;
  • šakų ryšulius nesudėtinga saugoti ir džiovinti, juos galima naudoti visus metus;
  • saugant šakų ryšulius vartotojo sandėlyje, sumažėja kenkėjų ir gaisro žalos rizika;
  • šakų ryšulių smulkinimui galima naudoti didelio našumo stacionarius smul­­kintuvus;
  • gerai organizuotos logistikos dėka kirtimo zoną galima išplėsti iki 200 km (Švedijoje skiedros renkamos 60– 75 km zonoje (Biokuro vartotojo žinynas).

Ponsse medvežės - su priekaba-manipuliatoriumi

Ponsse medvežių keliamoji galia nuo 10 iki 20 tonų. Lietuvoje labiausiai paplitusios 10-14 tonų keliamosios galios medvežės (Ponsse Gazelle - 10 t, Wisent - 12 t, Elk -13 t, Buffalo - 14 t).

Ponsse Buffalo Dual medvežė – patikima, komfortiška, ekonomiška, tiksliai paskaičiuotas mašinos svorio ir keliamosios galios santykis
Ponsse Buffalo medvežė - patikima, komfortiška, ekonomiška, tiksliai paskaičiuotas mašinos svorio ir keliamosios galios santykis.

Transportavimas yra viena iš didžiausių problemų, didinančių medienos kuro gamybos kaštus.

Pagrindinė to priežastis -  tai skirtingi įvairių atliekų parametrai ir gana maža medienos tūrio išeiga iš erdvinio tūrio vieneto. Šią problemą dar labiau apsunkina tai, kad mediena, ruošiama gana didelėse teritorijose su maža tūrio išeiga iš ploto vieneto. Tam, kad pervežimo kaštai sumažėtų, naudojamos specializuotos priekabos, kurių pervežimo talpa didesnė, о judantys statramsčiai (rungai) gali šakų krovinį suspausti.

Ponsse Elk Vila medvežė su šakų suspaudimu.
Ponsse Elk Bufalo medvežė su išplatėjančiais rungais.

Kraunant miško kirtimo atliekas kelkraštje ar aikštelėje, reikia turėti omenyje, kad kelias turi būti pakankamai geras sunkesnei technikai privažiuoti, turi būti vietos jai apsisukti. Miško atliekas rekomenduojama krauti storaisiais galais į kelio pusę. Paprastai šviežiai nukirsto miško atliekas rekomenduojama džiovinti iki pusės metų ir ilgiau.

Specialių skiedroms transportuoti priemonių kūrimas ir tobulinimas sumažino transportavimo sąnaudas, kurios tapo panašios į apvaliosios medienos transportavimo dideliais atstumais sąnaudas. Skiedrų pervežimui naudojami konteineriai, neseniai pradėti naudoti sunkvežimiai, turintys manipuliatorius.

Smulkinimas

Jei smulkinama kirtavietėje, reikalingas kilnojamasis smulkintuvas. Šiuo atveju patogu naudoti konteinerius, skiedrų gabenimą galima organizuoti nepriklausomai nuo surinkimo. Lyginant su paprastais sunkvežinimiais,  konteineriniai skiedrų sunkvežimiai yra brangesni, bet ši alternatyva yra ekonomiškai pagrįsta. "Smulkinimas kirtavietėje buvo plačiai paplitęs praeito amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje, bet dabar šio būdo svarba sumažėjo, kadangi smulkinimas ir pakavimas į ryšulius laikinosiose pakelės saugyklose yra produktyvesnis ir efektyvesnis. Kilnojamieji smulkintuvai, naudojami kirtimo atliekų surinkimui kirtavietėje, yra labai brangūs. Kadangi didžioji dalis darbo laiko skiriama važinėjimui ir kirtimo atliekų surinkimui, šį darbą būtų pigiau atlikti įprastiniais miško traktoriais (medvežėmis). Smulkinant kirtavietėje, susmulkinamos ir drėgnos šakos bei viršūnės, todėl tokių skiedrų drėgnumas būna didesnis" (Biokuro naudotojo žinynas).

Smulkinant galutinėje vartojimo vietoje, galima panaudoti galingesnius smukinimo įrengimus, be to, yra daug vietos žaliavai laikyti, o jos tiekėjams mažiau turi įtakos metų laikas ir orai. Miško kirtimo atliekų ir kitos biokuro žaliavos transportavimas į galutinę naudojimo ar saugojimo vietą rekomenduotinas, kai yra patogios sąlygos transportavimui ir geras kelių tinklas. Tam reikia kirtimo atliekų pervežimui tinkamų transporto priemonių.

Biokuro žaliavos ruošėjui pravartu turėti mobilų smulkintuvą, kurį, reikalui esat, galima panaudoti ir smulkinimui kelkraštyje ar miške.

"Ponsse" atstovo Lietuvoje  - UAB „Konekesko Lietuva" informacija

Gamintojų nuotraukos


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra, Žemės ūkio ir miško technika, Miško technika, įranga, remontas, miškovežiai
Svarbu
Medžių priežiūra

Medžių priežiūra

Medžio priežiūra, medžio priežiūros darbai, medžių sodinimas, medžių genėjimas, medžių pjovimas, šakų sutvarkymas, šakų susmulkinimas, kelmų naikinimas, medžių gydymas 

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Cheminis kelmų šalinimas

Kelmų naikinimas

Kaip pašalinti kelmus, kaip neleisti kelmams atželti, cheminiai, herbicidiniai ir mechaniniai kelmų šalinimo būdai, ką daryti, kad nupjauti medžiai ar krūmai nebeatželtų iš šaknų? 

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Medelių apsaugos nuo gyvūnų priemonės, repelentai, kvapai, mechaninės priemonės augalų ir medelių apsaugai nuo kiškių, stirnų, elnių 

Biokuras iš miško atliekų

Biokuras iš miško atliekų – brangiausias jo surinkimas

Kokiais atvejais miško kirtimo atliekų surinkimas, paruošimas ir gabenimas į katilines yra ekonomiškai naudingas?  

Temą atitinkančios įmonės

Panevėžio aps.


1 2
Statyba miško žemėje Statyba miško žemėje

Kokiais atvejais galima statyba miško paskirties žemės sklype

daugiau
Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį? Ar miškų ūkio paskirties žemėje galima iškasti tvenkinį?

Atsako Ieva Krikštaponienė, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
1 2 3
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Žemės sklypų geodeziniai matavimai
Žemės sklypų geodeziniai matavimai

Žemės sklypo geodeziniai matavimai

Miško kadastriniai matavimai
Miško kadastriniai matavimai. Darbai atliekami visoje Lietuvoje

Kadastriniai matavimai. Miško ribų nustatymas.

Kompleksinis miško tvarkymas
Kompleksinis miško tvarkymas

Miško atkūrimas, miško kirtimas, miškotvarkos projektai

1 2 3
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau