Miško ir žemės ūkio sodmenų apsauga

2017-05-10 16:28   Peržiūros : 2626   Spausdinti


Šiuo metu niekam nekyla abejonių, kad pasodinus mišką lengviau atsikvėpti nėra kada. Miškas pats savaime neužaugs, jeigu nieko daugiau nebus daroma. Be abejo, tam tikromis sąlygomis net paliktas gamtos stichijų valiai miškas gali visiškai neblogai išsilaikyti, tačiau tik tuo atveju, jei jaunų pušaičių neužpuls pušiniai straubliukai, jei nenustelbs žolės ar drebulių, berželių atžalos, jei nenugrauš žvėrys, ir dar daug tokių jei....

Pasodinti medeliai nepakenčia žolinės augmenijos ir kitų medžių bei krūmų stelbimo. Juos būtina pašalinti. Pasodintus miško sodmenis pirmaisiais metais ypač svarbu tinkamai prižiūrėti. Tik ką pasodinti sodinukai išgyvena persodinimo šoką ir yra gijimo stadijoje, kuri gali tęstis ne vienus metus. Šis periodas priklauso nuo to, kokia yra  taikoma dirvos agrotechnika, sodinimo būdas ir kokio amžiaus bei dydžio buvo sodinukai. Priežiūros intensyvumas priklauso nuo medelio rūšies ir augimvietės. Eglaitės pakenčia gana nemažą pavėsį, o pušiai ar beržui ir mažiausias užtamsinimas gali būti pražūtingas. Bendra taisyklė tokia: šviesiamėgėms medžių rūšims žoles reikia nupjauti ar bent apmindžioti aplink medelį tada, kai jos susilygina su medelio aukščiu, ūksminėms medžių rūšims žoles reikia pašalinti, kai jos siekia 1,5 medelio aukščio. Šoninis žolių stelbimas nėra gyvybiškai pavojingas, nors medeliui ir tenka konkuruoti dėl maisto medžiagų ir drėgmės. Kur užauga aukšta žolė, iki žiemos ją naudinga nupjauti ir iš tarpueilių, nes žiemą griūdama ji nulanksto ir paguldo medelius. Jei tai nebuvo padaryta, tokiuose plotuose nutirpus sniegui reikia medelius ištraukti iš po žolių.

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai nurodo, kad želdiniai  ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi tol, kol susiformuos jaunuolynas,  ir prasidės ugdymo kirtimai (minkštųjų  lapuočių - iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių - iki aštuonerių metų). Taip pat yra privalomas reikalavimas, kad želdiniai ir žėliniai, kurių rūšinėje sudėtyje yra 50  proc. ir daugiau ąžuolo, turi būti aptverti specialia, ne žemesne kaip 2 m, apsaugai nuo žvėrių tinkama tvora. Individualios medelių apsaugos turi užtikrinti  medelio kamieno iki lajos pradžios ir viršūninio  pumpuro apsaugą, netrukdyti jam augti ir jo nežaloti.

Apsauga nuo žvėrių

Pasodintus miško sodmenis gali pažeisti ar sunaikinti peliniai graužikai, kiškiai, stirnos, elniai ir briedžiai. Peliniai graužikai gali apgraužti sodmenų žievę net prie pat šaknų. Privačių žemių savininkai per paskutinį laikotarpį užveisę savo privačius sklypus mišku pastebėjo, kad peliniai graužikai yra labai pavojingi žemės ūkio naudmenose įveistiems miškams. Pasitaikė atvejų, kai medeliai būdavo visiškai pražudomi, nebepadėdavo nei specialių nuodų barstymas, nei tepimas repelentais, skirtais elniniams žvėrims. Tokius plotus tenka pilnai atsodinti ir dėti apsaugas. Jaunuolynai paprastai yra elninių žvėrių maitinimosi vietos, todėl be specialių apsaugos priemonių užaugintas norimos rūšinės sudėties miškas būtų visiškas atsitiktinumas.

Tad kaipgi apsaugoti pasodintą mišką? Šis klausimas visada iškyla tiems, kurie turi atsodinti iškirstus miškus arba nori įveisti naujus nuošaliose, nederlingose vietovėse. Kanopiniai žvėrys gali paversti jaunuolynus menkaverčiais drebulynais, baltalksnynais, blindynais ar krūmynais. Nuo elnių ir briedžių pažeidimų želdinius reikia saugoti labai ilgą laiką (ąžuolus - apie 30-35 metus, panašiai - klevus, uosius ir kai kuriuos kitus lapuočius, pušis - apie 12-15 metų), todėl geriausia šių medžių rūšių želdinių apsauga - jų aptvėrimas specialia vielos tinklo tvora. Specialių miško tvorų kataloguose nurodoma, kad nuo stirnų apsaugo 1,5 m aukščio tvora, tačiau seni miškininkai juokauja, kad mūsų stirnos matyt sportiškesnės ir tokią tvorą peršoka, ypač jei yra  pabaidomos. Tada įšoka į aptvarą ir ten ganosi. Briedžiai įveikia ir 2,5 m aukštį, tačiau praktikoje tokią tvorą verta tverti nebent įprastinių briedžių ganyklų vietose. 2 metrų tvora saugo pakankamai patikimai, jei tik pastoviai prižiūrima. Tvoras sugadina griūnantys medžiai, gali nugriauti briedžiai, tvorų tinklas kartais tiesiog pavagiamas, tad želdinius aptvėrus darbai nesibaigia. Tvorą reikia nuolat tikrinti ir taisyti.

Specialia tvora atitvertas apsodintas miško plotas
Specialia tvora atitvertas apsodintas miško plotas

Ąžuoliukai, uosiukai, kleveliai taip pat gali būti apsaugomi individualiomis plastikinėmis apsaugomis. Ištisinio plastiko „vamzdžiuose" susidaro palankus mikroklimatas augti medeliams, medelis greitai auga ir suformuoja liauną stiebą. Po kelių metų išaugusį iš apsaugos reikia pririšti, nes jis gali nulinkti. Nuėmus apsaugą tokio medelio augimas aukštyn sulėtėja, ir jį pasiveja be apsaugų augę medeliai, žinoma, jei jų nenugraužė žvėrys. Tačiau kartais nepatyrę miškų savininkai naudoja visai ne tam skirtus tinkliukus, kurie padaro žalos trukdydami medeliui augti. Apsaugos turi būti tinkamo aukščio, kad išlindusios viršūnės nenugraužtų žvėrys (netinkamo aukščio apsaugos matyti uotraukoje). Geriausia, kad jos būtų ne žemesnės, kaip 1,2 m.  Apsaugas kasmet, geriausia po žiemos, reikia patikrinti, pataisyti, atstatyti išvirtusius kuoliukus.

Sodinukų apsaugai nuo briedžių, elnių, danielių ir stirnų yra naudojami repelentai, kuriais spygliuočių želdinių rugsėjo-spalio mėnesiais, o lapuočių - nukritus lapams, nutepamas kiekvieno medelio viršūninis ūglis. Tepti reikia net ir visiškai mažus medelius. Mažiems tepamas viršūninis ūglis, o didesniems - ir šoninės šakelės, nors pastarųjų nukandžiojimas medeliui nėra toks pavojingas, ir jo augimo nesustabdys. Kur žvėrių gausiau, nei leistina, arba kur miškas pasodintas  įprastinių žvėrių ganyklų vietoje, ūgliai nuskabomi ir vasarą. Spygliuočių ir lapuočių medynai nuo žievės laupymo apsaugomi aptepant medžių kamienus voleliu, naudojamu sienoms dažyti.

UAB „Graderlitas" siūlo ne tik įprastinę sodinukų apsaugą nuo žvėrių, taip pat siūlo kvapų repelentus ir garsines baidykles. Kvapų repelento pagrindą sudaro kvapiosios medžiagos. Šis kvapas gali būti žmogaus, vilko, meškos, lūšies ir t.t. Jis skirtas sumažinti žvėrių daromą žalą ir nuostolius javų, kukurūzų, bulvių laukuose, taip pat sodų sklypuose ir pievose. Garsinės baidyklės - tai dujinės garsinės patrankos, kurios skleidžia ganėtinai stiprų, šūvį primenantį garsą.

 

Miško sodinukų apsauga repelentais

 

UAB „Graderlitas" teikia sodinukų apsaugos nuo žvėrių, paukščių, kurmių ir kitas paslaugas. Apsaugant miško sodinukus nuo žvėrių ši įmonė vykdo kelių rūšių apsaugą: tveria įvairaus tipo tvoras, stato individualias medelių apsaugas, tepa medelius repelentais. Visiems vykdomiems darbams ši įmonė suteikia garantiją. Šiame straipsnyje pabandysime plačiau panagrinėti bendrovėsteikiamas  paslaugas apsaugant miško sodmenis nuo žvėrių.

Repelentas - tai preparatas atstumiančiai veikiantis gyvūnų regos, uoslės ir skonio organus savo spalva ir kvapu. Jei žvėris alkanas ir bando nukąsti medelio viršūnę, preparatas veikia jo uoslės ir skonio receptorius.

UAB „Graderlitas" yra atlikusi eilę bandymų, kurių metu buvo stebima lapuočių ir spygliuočių medelių ūglių apsauga nuo kanopinių žvėrių ir kiškių nukandžiojimo. Sodinukų apsaugai ši įmonė siūlo naudoti sekančius repelentus:

Repelentas „Cervacol® Extra" skirtas profesionaliam naudojimui miškų ūkyje. „Cervacol® Extra" - tai naudoti paruošta pasta, sukurta iš įvairaus smėlio frakcijų mechaninių dalelių. Veiklioji medžiaga: mechaninių dalelių užpildas, susidedantis iš kvarcinio smėlio (251 g/kg) ir natūralaus silikato mineralo (424 g/kg). Repelentas apsaugo miške augančius spygliuočius ir lapuočius medžius nuo laukinių gyvūnų daromos žalos. Pradedamas naudoti pasibaigus einamųjų metų vegetacijai, rudenį. Repelentu negalima apdoroti drėgnų augalų ir esant šalnoms. Rekomenduojama, kad apdorojimo metu temperatūra būtų virš 0 ºC. Repelento „Cervacol® Extra" poveikis pagrįstas trejopu efektu: spalva, skoniu ir šiurkštumu. Prie repelento laukiniai gyvūnai nepripranta net ir naudojant jį daug metų.

Repelentu Cervacol® Extra“ nuteptos eglučių viršūnės
Repelentu Cervacol® Extra" nuteptos eglučių viršūnės

Patepus medelius turėtų nelyti, kad repelentai spėtų apdžiūti, kitaip lietus juos nuplaus. Ten, kur žvėrių gausu, repelentus tenka naudoti kasmet, kol medeliai paauga, ir tiesiog nebegalima pasiekti jų viršūnių. Ši priemonė, rudenį užtepta ant sodinukų, gerai išsilaiko ir ant lapuočių, ir ant spygliuočių medelių ūglių iki balandžio vidurio.

UAB „Graderlitas" turi oficialius gamintojo įgaliojimus platinti šį produktą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje

Repelentas „Wöbra®" - tai  itin veiksminga mechaninė apsaugos priemonė nuo medžių kamienų laupymo, kuri apsaugo lapuočių ir spygliuočių žievę nuo briedžių, elnių, danielių, stirnų laupymo ir bebrų graužimo. Užtepta ant kamieno „Wöbra®" po 3 val. sukietėja, o maždaug po 6 val. pasidaro permatoma. Išlaikomas natūralus miško vaizdas. Apsauginėje „Wöbra®" pastoje esantis rišiklis ir kvarcinis smėlis kamieno paviršiuje sudaro patvarų sluoksnį. Džiūvimo metu atsiradę mikroskopiniai įtrūkimai apsaugo nuo nepralaidaus sluoksnio susiformavimo. „Wöbra®" neturi neigiamos įtakos medžių augimui ir syvų tekėjimui. Priemonė išlieka veiksminga 12-15 metų. Naudojant arti vandens telkinių augantiems medžiams apsaugoti, veiksmingumo trukmė dėl svyruojančio vandens lygio gali sutrumpėti.

Repelentas Pellacol yra skirtas profesionaliam naudojimui miškų ūkyje. Repelentą galima naudoti spygliuočių ir lapuočių želdinių apsaugai ištisus metus. Šis repelentas apsaugo želdinius nuo kanopinių žvėrių, kiškių, pelių ir pelėnų daromos žalos. Rekomenduojama apdoroti sausus augalus. Pellacol labai greitai džiūsta, sudarydamas geros kokybės plėvelę. Lengvas lietus prieš arba po panaudojimo repelento efektyvumui įtakos neturi. Pellacol taip pat galima naudoti ir daigynuose bei medelynuose. Repelento naudojimo būdai yra purškimas, tepimas, ūglio mirkymas. Geriausias rezultatas gaunamas greitu judesiu, tolygiai ir taupiai aptepant arba nupurškiant viršūninį ūglį.

Kvapų repelentai - patikimas pagalbininkas žemdirbiui

Laukiniai gyvūnai pridaro žalos ne tik miškininkams. Jeigu neapsaugotus miško jaunuolynus nusiaubia stumbrai, briedžiai ir elniai, tai ūkininkų javų, šakniavaisių, bulvių bei kitų pasėlių neapsaugotuose plotuose dažnai lankosi ir šernai. Laukinių gyvūnų niokojami pasėliai - labai aktuali ir rimta problema. Lietuvos ūkininkams laukiniai gyvūnai kasmet pridaro daug žalos: išrausia ganyklas, pievas, daržus ir sunaikina dalį derliaus.

Pasėlių apsaugai nuo šernų bei kitų laukinių gyvūnų UAB „Graderlitas" ūkininkams siūlo preparatus „Wam-Porocol" ir „Wildgranix®", kurie skleidžia nemalonų kvapą ir taip sulaiko artėjančius prie pasėlių lauko gyvūnus. Bendrovėje dirbantys specialistai patars, kaip naudoti šiuos kvapus. Pvz., kvapų repelentas „Wam-Porocol" rekomenduojamas naudoti ten, kur yra didelė žvėrių migracija, taip pat ir žemės ūkyje (kukurūzų ar kitų pasėlių laukuose), kai norima išvengti šernų daromos žalos. Wam-Porocol taip pat puikiai tinka laukinių žvėrių jauniklių apsaugai žolės pjovimo ir javapjūtės metu.

Nors kelininkai kiekvienais metais diegia vis daugiau apsaugos priemonių (atitvarų, įspėjamųjų ženklų ir kt.) nuo nelaimingų eismo įvykių, tačiau žvėrių sukeltų avarijų mastas auga. Oficialiais duomenimis, Lietuvoje per metus įvyksta virš pusantro tūkstančio avarijų, sukeltų išėjusių į kelius gyvūnų. Įprasta manyti, kad daugiausia įvykių su laukiniais gyvūnais užfiksuojama spalį, lapkritį ir gegužę. Minėtais mėnesiais susidūrimų įvyksta 3 kartus dažniau, nei įprasta. Lietuvoje sprendžiant žvėrių žūties keliuose problemą naudojamos įvairios priemonės: tvarkoma pakelių augalija, įrengiami įspėjamieji kelio ženklai „laukiniai žvėrys", ribojamas leistinas greitis, pakelėse statomos tinklo tvoros, įrengiamos požeminės perėjos ir t.t. Deja, net ir aptvertuose ruožuose žvėrys kartais sugeba rasti tarpą tvoroje ir patenka ant kelio.

Tveriant tinklo tvorą nuo laukinių gyvūnų dažniausiai yra įrengiami vartai įvažiavimuose į mišką arba sodybas, bet tik nedaugelis pravažiuojančių gyventojų juos paskui save uždaro. Seniau įrengtuose kelio užtvaruose tokie vartai pastatyti ne visuose įvažiavimuose. Be to, tinklo tvorą sugadina krisdamos nulūžusios medžių šakos ar medžiai, neretos tinklo vagystės ar tyčiniai tvoros gadinimai. Įrengti vieną kilometrą tinklo tvoros kainuoja ne vieną tūkstantį eurų, todėl sunkiau surandamos tvoros įrengimui ir remontui reikalingos lėšos.

Pavojingiausias žvėris kelyje yra briedis. Tai bene stambiausias Lietuvoje miško gyventojas, kuris susidūrimo metu gali pridaryti nemenkų nuostolių ir automobiliui, ir jo vairuotojui. Tokiems miško galiūnams net ir apsauginės girių tvoros - ne kliūtis. Taip visas tvorų statymo procesas bei išleisti pinigai nebetenka prasmės. Taigi, taikant minėtą priemonę būtina naudoti papildomas, laikinas priemones, atbaidančias laukinius žvėris nuo kelio užtvarų tarpų.

Vienos tokių priemonių, kvapų repelento „Wam-Porocol", efektyvumą natūraliomis sąlygomis naudojant jį kelio užtvarų tarpuose tyrė Vilniaus universiteto ekologijos institutas. Buvo atliktas mokslinio tyrimo darbas „Repelento „Wam-Porocol" efektyvumo žinduoliams atbaidyti įvertinimas" ir nustatyta, kad repelento panaudojimas sumažina į automagistrales per spragas tvoroje patenkančių žinduolių skaičių. Nustatyta, kad kontrolinėse tyrimo vietose ši rizika sumažinama iki minimumo. Šis kvapų repelentas - tai ilgalaikė ir patikima apsauga, jo veikimo trukmė maždaug 4-6 mėnesiai. Vėliau garintuvą kvapiąja medžiaga galima užpildyti papildomai.

 

Wam-Porocol“ plastikinė kolona su garintuvo galvute
„Wam-Porocol" plastikinė kolona su garintuvo galvute

 

Kvapų repelento "Wam-porocol" montavimas ir naudojimas labai paprastas: 1m ilgio plastikinį iešmą reikia įkišti į žemę, garintuvo galvutę uždėti ant iešmo ir nuimti dangtelį. Po to atidaryti stiklinį indelį su kvapiąja  "Wam-porocol" medžiaga (žiūr. paveikslėlį)  ir įkišti į jį dagtį, o patį indelį  įdėti į garintuvo galvutę. Tada dangtį vėl uždėti ant garintuvo galvutės, kad užsifiksuotų. Štai ir viskas, jūsų ūkis, keliai ir želdiniai bus sėkmingai apsaugoti.

Siekiant atbaidyti šernus iš kukurūzų ar kitų pasėlių laukų, naudojant repelentą „Wam-Porocol", garintuvų kolonos statomos maždaug 50 m atstumu viena nuo kito ir 20-30 m gilyn į mišką, iš kur atklysta šernai. Siekiant apsaugoti žvėrių jauniklius, garintuvų kolonos pastatomos 1-2 dienos prieš žolės pjovimą arba javapjūtę. Atliekant darbus būtina atkreipti dėmesį į vyraujančią vėjo kryptį. Vėjas biologiškai aktyvią medžiagą turi nešti žvėrių buvimo kryptimi.

Repelentas „Wildgranix®" gaminamas ypatingu granuliavimo būdu. Jį galima puikiai derinti su natūraliomis kalkinėmis trąšomis ir substratais. Veiksmingas barstomas produktas, skirtas sumažinti įvairių kanopinių gyvūnų (šernų, stirnų ir elnių) daromai žalai. Pagaminta iš natūralių komponentų priemonė „Wildgranix®" yra biologiškai visiškai išsiskaidantis produktas, o jo veiklioji medžiaga irdama veikia kaip mineralinė trąša, turinti svarbių mikroelementų. Sudedamosios medžiagos yra labai tiksliai viena su kita suderintos, tad atsižvelgiant į oro temperatūrą ir drėgmę išsiskiria skirtingas kvapas. Skirtingu oru, kai drėgna ar sausa, šilta ar šalta, saulėta ar lietinga, laukiniai gyvūnai užuodžia vis kitokį kvapą. Taip neleidžiama jiems priprasti prie gaminio skleidžiamo kvapo ir išlaikomas 3-5 savaites trunkantis apsauginis periodas.

„Wildgranix®" yra barstomas plačiai ant žemės arba 1,5-2 m pločio juostomis.  Rekomenduojama produkto norma - 2-3 kg/100 m². Maždaug po 3-5 savaičių tas pats plotas vėl turi būti barstomas pakartotinai.

šernai

Garsinės patrankos

Netoli miškų masyvų ūkininkaujantiems Lietuvos žemdirbiams kyla kasmetinis rūpestis, kaip apsaugoti savo būsimą derlių nuo laukinių žvėrių ir paukščių daromos žalos, o savo naminius gyvulius apsaugoti nuo vilkų. UAB „Graderlitas" siūlo pasinaudoti garsinėmis patrankomis, kurioms nereikalingas joks maitinimo šaltinis, nes ši patranka veikia butano ar propano dujų pagalba.

Garsinių patrankų techniniai duomenys:

  • viena baidyklė aptarnauja iki 10 ha plotą (priklausomai nuo vietovės);
  • reguliuojami intervalai tarp sprogimų - nuo 1 min iki 30 min;
  • reguliuojamas garso stiprumas nuo 80 iki 120 dB;
  • vienguba arba dviguba;
  • su stovu arba be stovo;
  • trikojis stovas iškelia baidyklę į 1,6-2,3 m aukštį;
  • kiekviena detonacija pasuka baidyklę 50º -90º kampu (baidyklės su stovu).

Šios garsinės patrankos dujų sprogimo metu skleidžia ganėtinai stiprų garsą, todėl atrodo, kad kažkas šaudo. Aišku, žvėris neina ten, kur šaudo. Ši atbaidymo priemonė padeda ne tik apsaugoti pasėlius nuo žvėrių bei paukščių, o naminius gyvulius nuo vilkų, bet jomis galima apsaugoti ir žuvininkystės vandens telkinius nuo paukščių - plėšrūnų.

Garsinė patranka
Garsinė patranka

UAB „Graderlitas" - tai 2001 m. įkurta įmonė, teikianti specializuotas miškininkystės paslaugas ir siūlanti išskirtines prekes miškininkams bei ūkininkams. Gausus būrys klientų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos vertina „Graderlitą" dėl garantuotos paslaugų ir prekių kokybės, kompleksiškumo, lankstumo, individualaus požiūrio į kiekvieną užsakovą. Bendrovė nuolat diegia pažangias technologijas, investuoja į techniką, atlieka bandymus, bendradarbiauja su mokslininkais.

Algis Mačiukas


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra
Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Efektyvios priemonės, saugančios augalus nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, ir jų naudojimo būdai. 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Pramoninės staklės metalo, medžio, plastiko apdirbimui, apdorojimui, šlifavimo staklės, malkų skaldytuvai. Medienos smulkintuvai. Miškovežiai, technika ir reikmenys.
Pakruojo g. 22, Šiauliai
Mobilus: +370-615-40270, El. paštas: steffen_jaeger1970@yahoo.de
Prekyba skaldytomis malkomis, rąsteliais. Atvežame Vilniuje, Širvintose, Molėtuose, Trakuose, Ukmergėje
Vilniaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-604-84848, El. paštas: info@arturomalkos.lt
1 2 3 4 5 ... 7
1 2 3 4
Produktai
Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

Medienos smulkintuvai Mus-Max

Mus-Max smulkinimo mašinos

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Motorinių pjūklų akcija su „SENU PJŪKLU“

Specialūs pasiūlymai perkant STIHL motorinius pjūklus

Motoriniai grandininiai pjūklai
Motoriniai grandininiai pjūklai

Motorinis grandininis pjūklas

1 2 3 4