Parama miškų tvarkymui po gamtos stichijų ir gaisrų – pagal prioritetinę eilę

2013-07-31 10:45   Peržiūros : 11   Spausdinti
miško vėjovartos


Šiemet prašoma paramos suma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas" pirmąją veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės" viršijo skirtąją - kiek mažiau nei pusantro milijono litų. Kadangi prašoma suma didesnė nei šių metų biudžetas, gautos paraiškos buvo vertinamos pagal atitikimą pirmumo kriterijams. Šiuo metu jau sudaryta ir paraiškų pirmumo eilė.

  Biudžeto užteko didžiajai daliai pareiškėjų

  Šias metais privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, norintys dalyvauti priemonėje „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas", paraiškas galėjo teikti tik pagal pirmąją veiklos sritį. Jie tai galėjo padaryti iki liepos 12 dienos. Iki nustatyto termino Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateiktos 28 paraiškos, o bendra juose prašoma paramos suma sudarė beveik 3 milijonus litų. Tai ne pirmi metai, kai prašoma paramos suma pagal šią priemonę didesnė nei skirtas biudžetas, todėl ir prioritetinis vertinimas atliekamas nebe pirmą kartą.   Atliekant prioritetinį paraiškų vertinimą buvo nustatoma, kurios iš pateiktų paramos paraiškų geriausiai atitinka priemonės pirmumo atrankos kriterijus, kurių yra penki. Projektų pirmumas vertinamas pagal atitiktį pirmumo kriterijams atmetimo būdu. Projektai, atitinkantys pirmiau nurodytus kriterijus, turi pirmenybę prieš projektus, kurie atitinka tolesnius kriterijus. Kuriems projektams skiriama parama, priklauso nuo to, kokio svarbumo ir kiek pirmumo kriterijų jie atitinka. Vykdant prioritetinį paraiškų vertinimą vadovautasi ta informacija, kurią pareiškėjai nurodė paraiškoje ir drauge su ja pateiktuose dokumentuose.  

 Pirmumo kriterijai - nepasikeitė  

 Atliekant projektų pirmumo vertinimą pirmiausia buvo atsižvelgiama, ar pareiškėjas yra gavęs Europos Bendrijos (EB) paramą miškų sektoriuje. Tiems, kas tokios paramos nėra gavęs, buvo teikiama pirmenybė. Antras pagal svarbumą kriterijus - pats projektas. Jis turėjo būti skirtas stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miškams atkurti. Vertinant atitikimą trečiam kriterijui, buvo atsižvelgiama į tai, ar pareiškėjas nėra gavęs EB paramos pagal kurią nors iš bendro finansavimo programų - SAPARD, BPD arba KPP. Ketvirtą kriterijų atitiko tie pareiškėjai, kurie yra privataus miško savininkai. Penktą - tie, kas prašė mažesnės paramos sumos.   Didelę įtaką šių metų pirmumo vertinimui darė ketvirtas kriterijus. Atsižvelgiant į jį, valstybinių miškų valdytojai atsidūrė prioritetinės eilės gale, o pirmumą gavo privačių miškų savininkai. Ne mažesnį vaidmenį suvaidino ir prašoma mažesnė paramos suma.   Įvertinus gautas paraiškas pagal atitikimą pirmumo kriterijams, atrinktos 23 paraiškos, kurioms bus atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas. Su remiamų paraiškų pirmumo eile jau galima susipažinti NMA interneto svetainėje. NMA specialistai primena, kad pateikta pirmumo vertinimo eilė nėra galutinė ir gali keistis, jeigu joje nurodytų pareiškėjų paraiškos bus atmestos ar išregistruotos.  

 Parama miškų tvarkymui po stichinių nelaimių ir gaisrų

  Gamtos stichijos ir gaisrai nuolat kelia didelį rūpestį miškų valdytojams: dažnos stipresnės ar silpnesnės vėtros ir gaisrai per vieną naktį gali suniokoti ištisus medynus, vietoje jų palikdami tik nuniokotus plotus ir rūpesčius dėl miško tvarkymo darbų. Šiems darbams atlikti ir suteikiama parama pagal priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas".   Priemonę sudaro dvi veiklos sritys - „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės" bei „Bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas". Pagal antrąją veiklos sritį ankstesniais metais galėjo kreiptis paramos juridiniai asmenys, visų nuosavybės formų miškuose vykdantys bendrą valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą.   Programinio laikotarpio pabaigoje lėšų likus tik pirmajai veiklos sričiai „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės", šiemet į paramą galėjo pretenduoti tiek privačių miškų savininkai, tiek valstybinių miškų valdytojai. Paramos lėšomis, įgyvendinant šią veiklą, galės būti finansuojamos miško ploto sutvarkymo ir išvalymo, miško sodmenų įsigijimo ir transportavimo, dirvos paruošimo, sodinimo, žuvusių želdinių atsodinimo ir želdinių apsaugos priemonėms skirtos išlaidos.   Per 2007-2013 metų laikotarpį pagal priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas" patvirtintos 238 paraiškos, o patvirtinta paramos suma viršija 50,5 milijonų litų. Šiuo metu jau išmokėta 80 proc. skirtų priemonei įgyvendinti paramos lėšų.

NMA informacija


Kategorijos: Miškotvarka, planavimas, priežiūra, Miško technika, įranga, remontas, miškovežiai, Žemės ūkio ir miško technika
Svarbu
Medienos smulkintuvai

Medienos smulkintuvai

Didelio našumo šakų smulkintuvai, smulkintuvai rąstams, biokuro gamybos įranga 

Kelmų naikinimas

Kelmų naikinimas

Kaip pašalinti kelmus, kaip neleisti kelmams atželti, cheminiai, herbicidiniai ir mechaniniai kelmų šalinimo būdai, ką daryti, kad nupjauti medžiai ar krūmai nebeatželtų iš šaknų? 

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Augalų apsauga nuo laukinių gyvūnų

Medelių apsaugos nuo gyvūnų priemonės, repelentai, kvapai, mechaninės priemonės augalų ir medelių apsaugai nuo kiškių, stirnų, elnių 

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 7
Pramoninės staklės metalo, medžio, plastiko apdirbimui, apdorojimui, šlifavimo staklės, malkų skaldytuvai. Medienos smulkintuvai. Miškovežiai, technika ir reikmenys.
Pakruojo g. 22, Šiauliai
Mobilus: +370-615-40270, El. paštas: steffen_jaeger1970@yahoo.de
Prekyba skaldytomis malkomis, rąsteliais. Atvežame Vilniuje, Širvintose, Molėtuose, Trakuose, Ukmergėje
Vilniaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-604-84848, El. paštas: info@arturomalkos.lt
1 2 3 4 5 ... 7
1 2 3 4
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Skaldytos malkos Ukmergėje
Skaldytos malkos Ukmergėje

Prekyba beržinėmis, pušinėmis malkomis, kuro briketais Uk...

Beržinės malkos Molėtuose
Skaldytos malkos Molėtuose

Prekyba kapotomis malkomis Molėtų rajone, beržo, juodalks...

Vandens siurbliai

Sukūriniai siurbliai, siurbliai hidrauliniu varikliu, did...

Medienos smulkintuvai Mus-Max

Mus-Max smulkinimo mašinos

"HORO MECHANIKA" technika miško projektams

Sertifikuotos miško mašinos miškų ūkio modernizavimui

Smulkintuvai medienai

Medžio smulkintuvas

Motorinių pjūklų akcija su „SENU PJŪKLU“

Specialūs pasiūlymai perkant STIHL motorinius pjūklus

Motoriniai grandininiai pjūklai
Motoriniai grandininiai pjūklai

Motorinis grandininis pjūklas

1 2 3 4
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau