Tvenkinio įrengimas

2022-10-10 22:29   Peržiūros : 1322   Spausdinti


Pastaruoju metu madinga išsikasti tvenkinį net gyvenant prie ežero ar upės. Daugybė išsikasusių tvenkinį ar kūdrą iš karto susiduria su daugybe problemų. Labai dažnai tvenkinyje nesikaupia vandens, vanduo nusenka ir būna pastoviai dumblinas ar gausiai auga dumbliai. Problemos tvenkinių kasimo specialistų dažniausiai žinomos ir pasak jų jau sukuriamas tvenkinio įrengimo ar planavimo metu. Jų galima išvengti teisingai iškasant, įrengiant ir prižiūrint tvenkinį.

Tvenkinio įrengimas

Senkant laukinių gėlavandenių ir jūrinių žuvų resursams, vis daugiau žuvies ant vartotojo stalo patenka iš dirbtinio auginimo tvenkinių. Lietuvoje yra geros sąlygos auginti gėlavandenes žuvis -  karpius, lydekas, ešerius, kuojas ir gauti iš šio verslo geras pajamas. Didesnį ar mažesnį tvenkinį galima įrengti produktyviai žemdirbystei netinkamuose plotuose. Didesnį atsiperkamumą ir paprastesnį išlaikymą užtikrina didesnio ploto tvenkinys ar dar geriau - tvenkinių kompleksas.

Didelio tvenkinio kasimas

Skirtingos žuvys reikalauja skirtingų auginimo ir mitybos sąlygų, todėl pirmas žingsnis išsiaiškinti, ko galima tikėtis numatytoje vietovėje. Teritorijoje yra išnagrinėjami gruntai ir hidrologinės sąlygos. Geriausios vietos tos, kur yra vandens pritekėjimas ištisus metus užtikrinantis pastovų deguonies papildymą tvenkinyje. Geriausia vieta tvenkiniui įrengti yra upės arba upelio slėniai, griovos,  žemumos su nuolydžiu.

Tvenkinio kasimo įranga

Mažesnius tvenkinius įmanoma įrengti praktiškai visur, netgi ant vandeniui laidžių gruntų, naudojant plėveles arba vandeniui nelaidų ekraną iš molingų gruntų.

Žuvų tvenkiniui parinkimas

Šiuo metu populiariausia tvenkiniuose auginama žuvis yra karpis. Tai viena iš seniausių dirbtinai auginamų žuvų, minima daugiau kaip prieš tris tūkstančius metų Kinijoje. Žuvis gana  nereikli auginimo sąlygoms, sparčiai auganti. Deguonies koncentracija karpiams ir kitoms panašioms augalėdėms žuvims (plačiakakčiai, amūrai) reikalinga  3,5- 5 cm3 / litrui. Produktyviausia augimo temperatūra yra 24-26 laipsnių, todėl tvenkinys neturėtų būti per gilus ir šaltiniuotas.  Optimalus gylis 1,5-2 metrai. Tačiau karpis nemėgsta ir pernelyg šilto vandens, 30 laipsnių vanduo yra ribinis karpių tvenkiniuose. Jei yra tikimybė, kad  vanduo perkais, žuvininkystės tvenkinyje turėtų būti gilesnių zonų. Žuvis nemėgsta staigių temperatūros svyravimų, o tai dažniausiai užtikrina didelė tvenkinio vandens masė, lėtai įšylanti pavasarį ir lėtai atauštanti rudenį. Į tvenkinius dažniausiai suleidžiami karpiai iš iš žuvininkystės ūkių, tad nerštui jiems reikia stabilios apie 17-18  laipsnių temperatūros, embrionai geriausiai vystosi 18- 26 laipsnių temperatūroje. Mažesniems tvenkiniams ekonomiškai labiau apsimoka  didesnių, kelių šimtų gramų svorio karpių paauginimas tik šiltuoju sezono metu.

Karpio (Cyprinus carpio) galima išauginti iki 4 t/ha/metus, baltojo amūro (Ctenopharyngodon idella)  - iki 2 t/ha/per metus, baltojo plačiakakčio (Hypophthalmichthys molitrix)  - 2,6 t/ha/metus, margojo plačiakakčio (Aristichthys nobelis) 1,2 t *.  Lietuvos sąlygomis šiltamėgių karpinių  augimui  pati palankiausia vandens temperatūra būna gana trumpą laikotarpį, todėl  prieaugliai kelis kartus mažesni.

Kiek sunkiau auginami yra upėtakiai ir sterkai. Upėtakinėms ir kitoms šalčiamėgėms žuvims deguonies kiekis vandenyje turėtų būti 5 - 7 cm3/ l. Vanduo taip pat turėtų būti šaltesnis, todėl joms parenkamos vietos, kur tvenkinys galėtų būti gilesnis nei 3 metrai arba kur yra daug šaltinių.

Tvenkinio vietos parinkimas

Prieš įrengiant tvenkinį turėtų būti išsiaiškinta grunto sudėtis, vandens pralaidumas, gruntinio vandens lygis. Geriausia, jei tvenkiniai įrengiami ant natūraliai nelaidžių molingų gruntų. Pasitaiko atvejų, kad viršutinis sluoksnis yra mažai laidus ar nelaidus molingas gruntas, tačiau, kiek pakasus, jis nukasamas ir atsiremiama į laidžius smėlius.

Tvenkinio kasimas

Įrengiant didesnį tvenkinį ar tvenkinių grupę numatomas vandens padavimas, privažiavimas maitinti  ir žuvims gaudyti, energijos padavimas vandeniui papildyti, išleisti ir jį aeruoti.

Pramoniniuose žuvų auginimo tvenkiniuose daromi keli tvenkinių tipai - veisimui ir mailiaus paauginimui, vasarinio prekinio auginimo ir žiemojimo tvenkiniai.

Tvenkinio kasimas

Žuvininkystei geriausi yra tvenkiniai su galimybe išleisti vandenį. Tokie tvenkiniai dažnai gaunami užtvenkus griovą, upelio slėnį. Tokiuose tvenkiniuose dažniausiai vyksta pusiau intensyvus žuvų auginimas, šeriant, gerinant vandens sudėtį ir užauginama apie 1 - 4 t/ha žuvies.

Nenuotakiniuose tvenkiniuose kaupiasi organinės medžiagos, kurios pūdamos prastina vandens kokybę ir taip mažina žuvies produktyvumą. Tokie tvenkiniai labiau tinka ekstensyviam žuvų auginimui savo poreikiams ar žvejybai.

Yra keli išleidžiamo vandens tvenkinių tipai:

tvenkiniai su plokščiu ir lygiu dugnu, iš kurio vanduo nuteka nesikaupdamas su duobelėse įstrigusiomis žuvimis;

tvenkiniai su tolygiu nuožulniu nuolydžiu link centrinio  griovio, leidžiančio žuvims kauptis;

Patogiausias šiltamėgėms žuvims tvenkinių gylis yra 1,2-2 metrai.

Vandens išleidimui ir lygio reguliavimui giliausioje vietoje daromi vandens reguliatoriai, taip vadinami „vienuoliai" - šuliniai, per kurių viršų perbėga perteklinis vanduo, bet juose  esančios grotelės neleidžia pabėgti žuvims. Įrenginyje  yra sklendės vandens nuleidimui ir įranga sklendėms reguliuoti. Per šį įrenginį gali būti nuleidžiamas apatinio sluoksnio vanduo su susikaupusiomis organinėmis  medžiagomis.

„Vienuolis" yra viena iš labiausiai apkrovų veikiama tvenkinio dalis, todėl turi būti skiriama itin daug dėmesio jo įrengimui. Įrenginį veikia vandens slėgis, žiemą - ledo spaudimas, pavasarį, įrenginiui įšalus ir kylant ledui, kėlimas kartu su vandeniui. Jautrausia vieta yra šulinio jungtis su nutekėjimo vamzdžiu.

Tvenkinio vandens nuleidimo įranga
1 - pakeltas užtvaras, 2 - vandens srautas, 3 - išleidimo vamzdis

Tvenkinio pylimo įrengimas

Svarbiausios pylimo  savybės yra tvirtumas ir nelaidumas vandeniui.  Geriausia, jei tvenkinio pylimas supiltas iš priesmėlio arba priemolio. Naudojant smėlį, pylimas turėtų būti dvigubai platesnis nei molinio grunto, tačiau bet kokiu atveju reikėtų per vidurį daryti molinę šerdį.  Pylimo pagrindui reikėtų molio arba priemolio pagrindo. Mažesnių užtvankų pylimo viršutinis kraštas 30 centimetrų aukščiau vandens paviršiaus, didesnių užtvankų - 50 centimetrų.

Taip pat daromi tvenkiniai su pylimais iškeltais virš žemės paviršiaus. Jie gali būti formuojami iš iškasto arba iš atvežtinio grunto.

Tvenkinio pylimo įrengimas

Tamsesne spalva pažymėti vandeniui mažai laidūs gruntai ( molis, priemolis)

Tvenkinio įrengimas

Tvenkinių įrengimą reglamentuoja  „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas D1-590/3D-583/2012 07 12".

Dirbtinį vandens telkinį draudžiama įrengti pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje, natūraliose pievose ir akmenynuose, miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius. Mažesniems šiose ir tvenkiniams kitose saugomose teritorijose leidimą reikėtų derinti su vietine direkcija arba aplinkos apsaugos departamentu. Paduodamas laisvos formos prašymas, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis, žemės sklypo plane pažymima tvenkinio vieta su koordinatėmis.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, išsiaiškinant, ar tvenkinys nepažeis melioracijos įrenginių.

Įrengiant tvenkinį reikėtų žinoti, kad negalim pažeisti melioracijos įrenginių, sunaikinti saugomus medžius, pažeisti saugomą kraštovaizdį ar retų gyvūnų, augalų, vabzdžių vadavietės ar augavietės.  Taip pat parduoti iškastą gruntą, jį sandėliuoti ar paskleisti netinkamose vietose. Kasti tvenkinį mažiau kaip 10 m nuo galimos didesnės taršos šaltinių (fermos, mėšlidės, dirbtuvės), o ūkininko sodybos ribose nuo panašių objektų atstumas  turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai.

Pažymimi tvenkinio kontūrai ir buldozeriu nustumdomas derlingas viršutinis sluoksnis. Jei kasama pelkėta vieta,  organinis gruntas, durpės iškasamos ekskavatoriumi. Pagal pasirinktą tvenkinio tipą kasamas tvenkinio lovys, įrengiamas pylimas ir vandens reguliatorius („vienuolis").

 

 


Kategorijos: Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė, Tvenkiniai, žuvies auginimas, prekyba mailiumi
Svarbu
Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Šunų ligos, kurias platina erkės ir uodai

Erkių ir uodų platinamų ligų požymiai šunims, erkių ir uodų pernešamų šunų ligų gydymas 

Šunų ligos

Pagrindinės šunų ligos

Šunų ligos, šunų ligų simptomai, šunų ligų gydymas 

Pašarinės žolės auginimas

Pašarinės žolės auginimas

Geriausia pašarinė žolė, kaip auginti pašarinę žolę, dirvos žolynams paruošimas, pašarinės žolės tręšimas 

Trichineliozė

Trichineliozė

Trichineliozės simptomai, trichineliozės sukėlėjai, trichineliozės gydymas  

Ešerichijozė

Ešerichijozė

Ešerichijozės liga, galinti natūraliu būdu persiduoti iš gyvūnų žmogui  

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Triušiai, kaip auginti triušius, triušių maitinimas, triušių ligos, triušių veislės, narvai triušiams 

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės siloso gamyba tranšėjose

Žolės paruošos siloso gamybai, žolės siloso gamybos technologija, technika ir įranga žolės silosui gaminti 

Pieno gamybos higiena

Pieno gamybos higiena

Pieno įrangos dezinfekavimas ir plovimas, tešmens valymas ir valymo priemonės,  

Pagrindiniai vėdinimo - vėsinimo sistemos uždaviniai paukštidėse

Vėdinimo ir vėsinimo sprendimai vištidėms

Vėdinimo - vėsinimo sistemos panaudojimas gali sukurti optimalų mikroklimatą paukštyne, sumažinti šilumos apkrovą paukščiams ir sumažinti jų gaišimą 

Karvidės statyba

Karvidės statyba ir įranga

Karvidės projektavimas, karvidžių tipai, fermos įranga, karvių šėrimo įranga, karvių melžimo įranga 

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė

Žarnyno jersiniozė persiduoda iš kiaulių žmonėms  

Danielių auginimas

Danielių auginimo verslas

Kaip auginti danielius, ar apsimoka auginti danielius, danielių priežiūra, maitinimas 

Lynų mailius

Lynų auginimas

Kaip auginti lynus tvenkiniuose, kuo maitinti lynus, lynų mailius, lynų ligos 

Karpių auginimas

Karpių auginimas

Kaip tvenkiniuose auginti karpius, karpių priežiūra, karpių šėrimas, karpių ligos, karpių auginimo verslas 

Plačiakaktis

Plačiakakčių auginimas, kuo maitinasi plačiakakčiai, plačiakakčių mailius tvenkiniams, plačiakakčių mailiaus kaina  

Šinšila

Šinšilų auginimas

Kaip auginti šinšilas, šinšilos šėrimas, šinšilos ligos, šinšilų auginimo patalpos 

Teleskopiniai krautuvai

Nauji teleskopiniai krautuvai

Naujas teleskopinis krautuvas, teleskopinio krautuvo pasirinkimas, teleskopinio krautuvo dalys, NEW HOLLAND teleskopiniams krautuvams bei visai NEW HOLLAND statybinei technikai specialios finansavimo sąlygos. Palūkanos nuo 1,25%. 

pasiutligė

Pasiutligė

Kaip atpažinti pasiutusį gyvūną, vakcinacija nuo pasiutligės, kaip apsaugoti save ir augintinius nuo pasiutligės, kaip elgtis, jei įkando ar apdraskė nepažįstamas gyvūnas?  

Srutų talpyklos įrengimas

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo ir srutų iš šalinimas iš fermos, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Mikroelementai karvėms

Mikroelementai karvėms

Mikroelementų įtaka karvių reprodukcijai, produktyvumui ir sveikatingumui 

Mobilios melžimo aikštelės

Mobilios melžimo aikštelės

Mobili melžimo įranga sutaupo daug resursų prižiūrint ganomą karvių bandą 

Vištų auginimas

Vištų auginimas

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga, vištų šėrimo įranga, vištidės projektavimas, vėdinimas, šildymas, apšvietimas  

Melžimo įranga

Melžimo įranga

Geriausios melžimo aikštelės, kokią melžimo įrangą rinktis, pieno melžimo robotai, pieno aušinimo talpos 

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Gyvulių ganymas elektriniuose aptvaruose

Elektrinis aptvaras gyvuliams, efektyviausi gyvulių ganymo būdai, perkeliami elektriniai piemenys 

Kiaulidės įrengimas

Kiaulidės įrengimas

Kiaulių auginimas, kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių veisimas 

Laižomoji druska

Laižomoji druska

Druskos ir mineralų laižalai, laižomosios druskos poveikis primilžiams 

Sūrio gamyba

Sūrio gamyba

Sūrio gamybos įranga, sūrio gamybos technologija, kietojo, puskiečio, minkštojo sūrio gaminimo receptai. 

Toksoplazmoze

Toksoplazmozė

Toksoplazmozė, kaip užsikrečiama toksoplazmoze, toksoplazmozės gydymas  

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių kodai

Galvijų veislių klasifikatorius, galvijų veislių kodai ir veislės trumpinimas 

Europinių šamų auginimas

Europinių šamų auginimas

Europinio šamo veisimas, auginimas, maitinimas, europinių šamų mailius, tvenkinio įžuvinimas europiniais šamais 

Mastito gydymas

Mastito gydymas

Mastitas, karvių pieno liaukos uždegimas, mastyto profilaktika, nustatymas ir gydymas  

Aviliai bitėms

Geriausi aviliai bitėms

Bičių avilys, kaip išsirinkti avilį bitėms, kokie būna aviliai 

Geriausios žuvys tvenkiniams

Sodybos vandens telkinio įžuvinimas

Kaip įžuvintii tvenkinį? Mėgėjiško tvenkinio paruošimas įžuvinimui, žuvų parinkimas ir priežiūra 

Karpio ir karoso hibridas

Karpio ir karoso hibridas

Žuvys kurios tvenkinį apsaugo nuo uždumblėjimo 

Avių auginimas

Avių auginimas

Kaip auginti avis, tinkamiausios auginimui avių veislės, mėsinės avių veislės, avių priežiūra, bevilnės avys, avių maitinimas, avių ligos 

Temą atitinkančios įmonės

Utenos aps.


1 2 3
1 2 3 4 5 6
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens telkinių įžuvinimas
Vandens telkinių įžuvinimas

Žuvų veisimas, žuvų pardavimas auginimui

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Kraninės svarstyklės

Kraninės svarstyklės, dinamometrai

Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER

Šildytuvai žemės ūkio pastatams. Žemės ūkio pastatų šildy...

Gelžbetoninės konstrukcijos automobilinės svarstyklės
Automobilinės svarstyklės ūkiui

Nepakeičiamas pagalbininkas sverti kroviniams Jūsų ūkyje ...

Fermų vidaus įranga
Fermų vidaus įranga

AniLEDlight apšvietimas fermoms, JOURDAIN fermų vidaus įr...

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

Melžimo įrangos komponentai

Pulsatorius, kolektorius, nerūdijančio plieno kibirėlis, ...

1 2 3 4 5 6
Kaip auginti šilauoges

Kaip auginti šilauoges

Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau