Tvenkinių įrengimas ir žuvų auginimas

2014-05-15 18:48   Peržiūros : 9514   Spausdinti


Tvenkiniai

Senkant laukinių gėlavandenių ir jūrinių žuvų resursams, vis daugiau žuvies ant vartotojo stalo patenka iš dirbtinio auginimo tvenkinių. Lietuvoje yra geros sąlygos auginti gėlavandenes žuvis -  karpius, lydekas, ešerius, kuojas ir gauti iš šio verslo geras pajamas. Didesnį ar mažesnį tvenkinį galima įrengti produktyviai žemdirbystei netinkamuose plotuose. Didesnį atsiperkamumą ir paprastesnį išlaikymą užtikrina didesnio ploto tvenkinys ar dar geriau - tvenkinių kompleksas.

Tvenkinių kasimas

Skirtingos žuvys reikalauja skirtingų auginimo ir mitybos sąlygų, todėl pirmas žingsnis išsiaiškinti, ko galima tikėtis numatytoje vietovėje. Teritorijoje yra išnagrinėjami gruntai ir hidrologinės sąlygos. Geriausios vietos tos, kur yra vandens pritekėjimas ištisus metus užtikrinantis pastovų deguonies papildymą tvenkinyje. Geriausia vieta tvenkiniui įrengti yra upės arba upelio slėniai, griovos,  žemumos su nuolydžiu.

Kasamas tvenkinys

Mažesnius tvenkinius įmanoma įrengti praktiškai visur, netgi ant vandeniui laidžių gruntų, naudojant plėveles arba vandeniui nelaidų ekraną iš molingų gruntų.

Žuvų auginimui pasirinkimas

Šiuo metu populiariausia tvenkiniuose auginama žuvis yra karpis. Tai viena iš seniausių dirbtinai auginamų žuvų, minima daugiau kaip prieš tris tūkstančius metų Kinijoje. Žuvis gana  nereikli auginimo sąlygoms, sparčiai auganti. Deguonies koncentracija karpiams ir kitoms panašioms augalėdėms žuvims (plačiakakčiai, amūrai) reikalinga  3,5- 5 cm3 / litrui. Produktyviausia augimo temperatūra yra 24-26 laipsnių, todėl tvenkinys neturėtų būti per gilus ir šaltiniuotas.  Optimalus gylis 1,5-2 metrai. Tačiau karpis nemėgsta ir pernelyg šilto vandens, 30 laipsnių vanduo yra ribinis karpių tvenkiniuose. Jei yra tikimybė, kad  vanduo perkais, žuvininkystės tvenkinyje turėtų būti gilesnių zonų. Žuvis nemėgsta staigių temperatūros svyravimų, o tai dažniausiai užtikrina didelė tvenkinio vandens masė, lėtai įšylanti pavasarį ir lėtai atauštanti rudenį. Į tvenkinius dažniausiai suleidžiami karpiai iš iš žuvininkystės ūkių, tad nerštui jiems reikia stabilios apie 17-18  laipsnių temperatūros, embrionai geriausiai vystosi 18- 26 laipsnių temperatūroje. Mažesniems tvenkiniams ekonomiškai labiau apsimoka  didesnių, kelių šimtų gramų svorio karpių paauginimas tik šiltuoju sezono metu.

Karpio (Cyprinus carpio) galima išauginti iki 4 t/ha/metus, baltojo amūro (Ctenopharyngodon idella)  - iki 2 t/ha/per metus, baltojo plačiakakčio (Hypophthalmichthys molitrix)  - 2,6 t/ha/metus, margojo plačiakakčio (Aristichthys nobelis) 1,2 t *.  Lietuvos sąlygomis šiltamėgių karpinių  augimui  pati palankiausia vandens temperatūra būna gana trumpą laikotarpį, todėl  prieaugliai kelis kartus mažesni.

Kiek sunkiau auginami yra upėtakiai ir sterkai. Upėtakinėms ir kitoms šalčiamėgėms žuvims deguonies kiekis vandenyje turėtų būti 5 - 7 cm3/ l. Vanduo taip pat turėtų būti šaltesnis, todėl joms parenkamos vietos, kur tvenkinys galėtų būti gilesnis nei 3 metrai arba kur yra daug šaltinių.

Tvenkinio vietos parinkimas

Prieš įrengiant tvenkinį turėtų būti išsiaiškinta grunto sudėtis, vandens pralaidumas, gruntinio vandens lygis. Geriausia, jei tvenkiniai įrengiami ant natūraliai nelaidžių molingų gruntų. Pasitaiko atvejų, kad viršutinis sluoksnis yra mažai laidus ar nelaidus molingas gruntas, tačiau, kiek pakasus, jis nukasamas ir atsiremiama į laidžius smėlius.

Tvenkinio įrengimas

Įrengiant didesnį tvenkinį ar tvenkinių grupę numatomas vandens padavimas, privažiavimas maitinti  ir žuvims gaudyti, energijos padavimas vandeniui papildyti, išleisti ir jį aeruoti.

Pramoniniuose žuvų auginimo tvenkiniuose daromi keli tvenkinių tipai - veisimui ir mailiaus paauginimui, vasarinio prekinio auginimo ir žiemojimo tvenkiniai.

Tvenkinių tipai

Žuvininkystei geriausi yra tvenkiniai su galimybe išleisti vandenį. Tokie tvenkiniai dažnai gaunami užtvenkus griovą, upelio slėnį. Tokiuose tvenkiniuose dažniausiai vyksta pusiau intensyvus žuvų auginimas, šeriant, gerinant vandens sudėtį ir užauginama apie 1 - 4 t/ha žuvies.

Nenuotakiniuose tvenkiniuose kaupiasi organinės medžiagos, kurios pūdamos prastina vandens kokybę ir taip mažina žuvies produktyvumą. Tokie tvenkiniai labiau tinka ekstensyviam žuvų auginimui savo poreikiams ar žvejybai.

Yra keli išleidžiamo vandens tvenkinių tipai:

tvenkiniai su plokščiu ir lygiu dugnu, iš kurio vanduo nuteka nesikaupdamas su duobelėse įstrigusiomis žuvimis;

tvenkiniai su tolygiu nuožulniu nuolydžiu link centrinio  griovio, leidžiančio žuvims kauptis;

Patogiausias šiltamėgėms žuvims tvenkinių gylis yra 1,2-2 metrai.

Vandens išleidimui ir lygio reguliavimui giliausioje vietoje daromi vandens reguliatoriai, taip vadinami „vienuoliai" - šuliniai, per kurių viršų perbėga perteklinis vanduo, bet juose  esančios grotelės neleidžia pabėgti žuvims. Įrenginyje  yra sklendės vandens nuleidimui ir įranga sklendėms reguliuoti. Per šį įrenginį gali būti nuleidžiamas apatinio sluoksnio vanduo su susikaupusiomis organinėmis  medžiagomis.

„Vienuolis" yra viena iš labiausiai apkrovų veikiama tvenkinio dalis, todėl turi būti skiriama itin daug dėmesio jo įrengimui. Įrenginį veikia vandens slėgis, žiemą - ledo spaudimas, pavasarį, įrenginiui įšalus ir kylant ledui, kėlimas kartu su vandeniui. Jautrausia vieta yra šulinio jungtis su nutekėjimo vamzdžiu.


1 - pakeltas užtvaras, 2 - vandens srautas, 3 - išleidimo vamzdis

Tvenkinio pylimas

Svarbiausios pylimo  savybės yra tvirtumas ir nelaidumas vandeniui.  Geriausia, jei tvenkinio pylimas supiltas iš priesmėlio arba priemolio. Naudojant smėlį, pylimas turėtų būti dvigubai platesnis nei molinio grunto, tačiau bet kokiu atveju reikėtų per vidurį daryti molinę šerdį.  Pylimo pagrindui reikėtų molio arba priemolio pagrindo. Mažesnių užtvankų pylimo viršutinis kraštas 30 centimetrų aukščiau vandens paviršiaus, didesnių užtvankų - 50 centimetrų.

Taip pat daromi tvenkiniai su pylimais iškeltais virš žemės paviršiaus. Jie gali būti formuojami iš iškasto arba iš atvežtinio grunto.

Tvenkinio schema

Tamsesne spalva pažymėti vandeniui mažai laidūs gruntai ( molis, priemolis)

Tvenkinio įrengimas

Tvenkinių įrengimą reglamentuoja  „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas D1-590/3D-583/2012 07 12".

Dirbtinį vandens telkinį draudžiama įrengti pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje, natūraliose pievose ir akmenynuose, miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius. Mažesniems šiose ir tvenkiniams kitose saugomose teritorijose leidimą reikėtų derinti su vietine direkcija arba aplinkos apsaugos departamentu. Paduodamas laisvos formos prašymas, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis, žemės sklypo plane pažymima tvenkinio vieta su koordinatėmis.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, išsiaiškinant, ar tvenkinys nepažeis melioracijos įrenginių.

Įrengiant tvenkinį reikėtų žinoti, kad negalim pažeisti melioracijos įrenginių, sunaikinti saugomus medžius, pažeisti saugomą kraštovaizdį ar retų gyvūnų, augalų, vabzdžių vadavietės ar augavietės.  Taip pat parduoti iškastą gruntą, jį sandėliuoti ar paskleisti netinkamose vietose. Kasti tvenkinį mažiau kaip 10 m nuo galimos didesnės taršos šaltinių ( fermos, mėšlidės, dirbtuvės), o ūkininko sodybos ribose nuo panašių objektų atstumas  turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai.

Pažymimi tvenkinio kontūrai ir buldozeriu nustumdomas derlingas viršutinis sluoksnis. Jei kasama pelkėta vieta,  organinis gruntas, durpės iškasamos ekskavatoriumi. Pagal pasirinktą tvenkinio tipą kasamas tvenkinio lovys, įrengiamas pylimas ir vandens reguliatorius („vienuolis").

* Šaltinis: „Zimmermann and new", 2000

ASA.LT inf


Kategorijos: Tvenkiniai, žuvies auginimas, prekyba mailiumi, Gyvulininkystė, paukštininkystė, žuvininkystė, bitininkystė
zuvys izuvinimui

Sodybos vandens telkinio įžuvinimas

Kaip įžuvintii tvenkinį? 

Įžuvinimas, patarimai auginantiems žuvis

Iškasus kūdrą būtina pasirūpinti jos gyventojais 

Karvidės statyba ir įranga

Pieno ūkiai ypač perspektyvūs maženio derlingumo dirvožemio rajonuose 

Šinšilų auginimas

Šinšilos šėrimas, šinšilos ligos, šinšilų auginimo patalpos 

Triušių auginimas

Triušių auginimas

Šiuo metu triušiai auginami ne tik dėl to, kad juos auginti yra gana paprasta, tačiau daugiausia dėl to, kad žmonės nori sveikai maitintis. 

Mastito gydymas ir profilaktika

Mastito gydymas ir profilaktika

Pieno liaukos uždegimas gali būti klinikinis (pastebimas), subklinikinis (slaptas) ir lėtinis. 

Šiuolaikinė „Big Dutchman" narvelinė sistema vištoms dedeklėms su pašildyto oro padavimo sistema, padžiovintu mėšlo pašalinimu.

Vištų auginimo sąlygos ir moderni vištidės įranga

Optimalus mikroklimatas, šėrimo laikymo salygos vištoms, kalakutams, antims, žasims, kaip šiuolaikiškai įrengti vištų fermą siekiant užtikrinti aukštą produktyvumą 

Jaunas danieliaus patinas

Danielių auginimo verslas

Danielius auginti apsimokės mažo našumo žemese, kur kiti verslai bus nerentabilūs. 

Ausų apžiūra

Pagrindinės šunų ligos

Šunų ligos, jų simptomai ir atpažinimą  

Plačiakaktis

Plačiakakčių pagalba išvalykime savo vandens telkinius  

Srutų laikymas lagūnose

Srutų tvarkymas fermose

Uždaras ratas - pažeidimų nėra, tačiau daugybė gyventojų yra priversti kentėti dėl nemalonių srutų kvapų. Ar yra priemonių, leidžiančių sumažinti srutų smarvės intensyvumą bei sumažinti jos keliamą riziką ir žalą?  

Mineraliniai vitamininiai papildai galvijų šėrime

Mineraliniai vitamininiai papildai galvijams

Kaip parinkti vitamininiu spapildus galvijų šėrimui, mikroelementai karvių ir veršelių šėrimui 

Karpio karoso hibridas

Efektyvi priemonė prieš dumblo susidarymą tvenkinyje - karpio-karoso hibridai

Tai natūraliai gamtoje sutinkama rūšis, kuri yra puikiausias karpio ir sidabrinio karoso gerųjų savybių derinys.  

Triušių eimeriozė

Plačiai paplitusi, pavojinga invazinė jaunų triušių liga 

Mėšlo šalinimo takas su dengtais latakais

Srutų talpyklos įrengimas

Mėšlo iš fermos pašalinimas, mėšlo kaupimas ir mėšlo panaudojimas. 

Mėlynojo liežuvio liga

Šią ligą sukelia Culicoides genties uodų platinamas virusas, kuris dažniausiai užkrečia naminius ir laukinius atrajotojus 

Įžuvinimas

Kaip tinkamai įžuvinti vandens telkinį

Pagrindinės tvenkinio įžuvinimo taisyklės 

Kiaulių fermos koridorius

Kiaulių fermos įranga ir kiaulių auginimas

Kiaulių auginimo įrengimai ir įranga, fermos kiaulėms įrengimas 

avys

Avių veislių klasifikacija

Avių veislių kodai, veislės sutrumpinimas 

Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22

Ažulomio k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r.
Mobilus: +370-686-15876

Bajėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.
Telefonas: +370-441-57357, Mobilus: +370-616-96983, El. paštas: bajenai@takas.lt

Meškalaukio k., Joniškėlio sen., Pasvalio r.
Telefonas: +370-451-47717, Mobilus: +370-614-35292, El. paštas: baltaslasas@one.lt

K. Donelaičio g. 2, Kaunas
Mobilus: +370-695-70002, El. paštas: n.dubnikovas@balticcattle.lt

Barkiškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2163141, +370-5-2383428, Mobilus: +370-652-98098, El. paštas: straus@takas.lt

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r.
Mobilus: +370-683-08444, El. paštas: info@btvoros.lt
Kalakutai. Kalakutiena.
Kalniškių km.,, Kretingos r.
Telefonas: +370-698-23679, +370-687-32325, El. paštas: info@kalakutai.lt

Bandeliškio vs., Sudeikių sen., Utenos r.
Mobilus: +370-652-52250, +370-699-14092

Parko g. 9, Bariūnų k., Joniškio r.
Telefonas: +370-426-48328, El. paštas: info@bariunai-zub.lt

Degionių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.
Telefonas: +370-45-553432, Mobilus: +370-698-88220, El. paštas: berciunai@erdves.lt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22
1 2 3 4 5 6
Produktai
Medžiagų, talpų šildytuvai

Šildantys anglies pluošto apklotai

Vandens telkinių įžuvinimas
Vandens telkinių įžuvinimas

Žuvų veisimas, žuvų pardavimas auginimui

Mettler Toledo PDX Powercell skaitmeniniai svėrimo davikliai.
Automobilinės svarstyklės

Kombinuotos automobilinės svarstyklės, vienos ašies svars...

Gyvulininkystės reikmenys ir įranga
Gyvulininkystės reikmenys ir įranga

Įranga fermoms, karvidžių įranga, kiaulidžių įranga

Svarstyklės kėlimo/krovimo įrenginiams

Svarstyklės padėklų autokrautuvams, svėrimo įranga kaušin...

Kraninės svarstyklės

Kraninės svarstyklės, dinamometrai

Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER
Oro šildytuvai žemės ūkiui ir ne tik - MASTER

Šildytuvai žemės ūkio pastatams. Žemės ūkio pastatų šildy...

Gelžbetoninės konstrukcijos automobilinės svarstyklės
Automobilinės svarstyklės ūkiui

Nepakeičiamas pagalbininkas sverti kroviniams Jūsų ūkyje ...

Fermų vidaus įranga
Fermų vidaus įranga

AniLEDlight apšvietimas fermoms, JOURDAIN fermų vidaus įr...

Pieno išpilstymo automatai

Pieno išpilstymo automatas Brunimat KS650

1 2 3 4 5 6